Privacy statement

Privacy en veiligheid
Wie zich bij ons inschrijft voor een cursus, les of workshop, laat zijn of haar persoonlijke gegevens achter. Dit geldt ook voor iedereen die bij ons online een entreekaartje koopt, een ruimte huurt of bij ons komt werken. Wie geen klant is, maar toch onze nieuwsbrief wil ontvangen, schrijft zich in en laat daarvoor ook persoonlijke gegevens achter. U kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met persoonsgegevens omgaan. We vertellen daarom graag waarvoor we deze gegevens nodig hebben, wat we met uw gegevens doen en hoe we uw gegevens beveiligen.

Praktische uitwerking
Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze cursisten (indien zij minderjarig zijn ook van de wettelijk vertegenwoordiger en betalingsplichtige), klanten die online een kaartje voor het museum of theater boeken/kopen, geïnteresseerden, deelnemers aan projecten en workshops, contactpersonen bij scholen of andere instellingen, huurders, eigen personeel en ZZP-ers waarmee wij samenwerken.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens altijd vanuit een rechtmatige grondslag. Vaak verwerken wij persoonsgegevens omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met een klant, leverancier, een personeelslid, een zelfstandige of een huurder. Denk hierbij aan gegevens die noodzakelijk zijn voor de facturering, communicatie over de lessen, voorstellingen en abonnementen (planning e.d.) en verbetering van onze dienstverlening. Ook gebruiken wij gegevens voor nieuwsbriefmailings, fondsenwervingsverzoeken en evenementen. Verder verwerken wij enkele persoonsgegevens wegens een wettelijke verplichting, zoals in het geval van minderjarige cursisten.  Beeldmateriaal gebruiken wij voor verslaglegging van onze activiteiten en ter promotie van onze diensten. Voor beeldmateriaal vragen we u om toestemming, behalve voor beeldmateriaal dat gemaakt wordt in de openbare ruimte.  Om diefstal tegen te gaan en klanten en medewerkers te beschermen wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht.

Welke middelen gebruiken wij voor het verwerken van persoonsgegevens?
Wij maken gebruik van gerenommeerde administratiesystemen voor de verwerking van de persoonsgegevens. Met de leveranciers van de systemen die wij gebruiken zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten.
Voor het afhandelen van de betalingen voor online kaartverkoop maken wij gebruik van het betaalplatform van iDEAL. iDEAL verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekeningnummer. iDEAL heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
Docenten maken gebruik van WhatsApp groepen en email om met hun leerlingen in contact te blijven.  Daarnaast worden kanalen ingezet, waarop persoonsgegevens (doorgaans in de vorm van foto of videomateriaal en soms namen) worden gebruikt. Denk hierbij aan de eigen website, social media, en ook print.
Camera’s worden gebruikt voor het beveiligingsbeelden vast te leggen.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Op de website wordt gebruik gemaakt van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar beveiligde servers. Wij gebruiken deze informatie geanonimiseerd om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Welke gegevens worden verwerkt? Hiervoor kunt u een tabel opvragen via publiciteit@theater-voorhuys.nl

Wanneer vragen wij om extra of specifieke toestemming? Indien wij beeldmateriaal van u gebruiken voor de cover van drukwerk, banners op het pand of social media zullen wij hiervoor om uw toestemming vragen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
De gegevens van klanten en leveranciers worden op grond van de wettelijke verplichting tot 7 jaar na de laatste transactie bewaard. Persoonsgegevens met betrekking tot dienstverlening (lessen, bezoeken) worden bewaard tot 2 jaar na de laatste klantinteractie (zoals bezoek, bestelling, herleidbaar websitebezoek), tenzij u verzoekt om uw gegevens eerder te laten verwijderen. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor een goede administratie. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Cultuurbedrijf Noordoostpolder zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. Personeelsgegevens worden bewaard zolang het dienstverband voortduurt. Na uitdiensttreding worden deze gegevens nog 2 jaar bewaard. CV’s en sollicitatiebrieven (niet van personeel) worden hooguit 1 jaar bewaard, tenzij de sollicitant verzoekt tot het eerder laten verwijderen. Beeldmateriaal slaan wij op in onze beeldbank. Voor ons archief selecteren wij beeldmateriaal dat waardevol is voor een terugblik op de historie van onze organisatie, dit materiaal bewaren we voor onbepaalde tijd. Ander beeldmateriaal bewaren wij maximaal 5 jaar, tenzij u verzoekt om uw gegevens eerder te laten verwijderen. De beelden van beveiligingscamera’s worden maximaal 4 weken bewaard. Tenzij er incidenten hebben plaatsgevonden dan worden de beelden bewaard totdat het incident is afgehandeld.

Wie heeft er toegang tot de persoonsgegevens?
Alleen het personeel dat is belast met de verwerking van de persoonsgegevens heeft ook toegang tot de persoonsgegevens. Verder hebben de leveranciers van onze softwarepakketten toegang. Met hen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. Voor iedereen die werkt met persoonsgegevens geldt een geheimhoudingsplicht.

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
Ons netwerk en onze systemen zijn allen beveiligd met persoonlijke login in combinatie met wachtwoorden (die regelmatig veranderd worden). Daarnaast worden kasten en kantoren fysiek afgesloten. Op de hardware en in de communicatie tussen de servers/cliënten/office365 zit encryptie.

Welke rechten heeft u als betrokkene?
Als betrokkene heeft u volgens de AVG het recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking, dataportabiliteit, het recht van bezwaar en het recht om niet onderworpen te worden aan automatische individuele besluitvorming (profiling).Indien u een profiel heeft aangemaakt via de website van Theater ‘t Voorhuys en Museum Schokland, dan heeft u de mogelijkheid om bovenstaande zelf via de website te regelen. Voor digitale mailingen kunt u zich op ieder moment of bij iedere ontvangen mailing uitschrijven (zie link onderaan de ontvangen nieuwsbrief).  Indien u van uw rechten gebruik wilt maken bij één van de andere onderdelen, kunt u contact opnemen met info@muzischcentrum.nl