Cultuurbedrijf Noordoostpolder

Theater ’t Voorhuys is onderdeel van Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder.
De ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status is in aanvraag voor Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder.

Cultuurbedrijf Noordoostpolder
Het Cultuurbedrijf Noordoostpolder is op 1 januari 2015 als zelfstandige stichting van start gegaan.

Bij deze fusies zijn 4 instanties betrokkenen:

1. Cultuurbedrijf Noordoostpolder (voorheen onderdeel van de afdeling Culturele Zaken, gemeente Noordoostpolder) is het centrum voor de kunsten van de Noordoostpolder. Circa 1200 leerlingen volgen wekelijks lessen muziek, dans, drama en beeldend. Daarnaast verzorgt het Muzisch Centrum een breed kunstaanbod voor het primair en voortgezet onderwijs in de regio.

2. Theater ’t Voorhuys (voorheen zelfstandige stichting) programmeert jaarlijks zo’n 80 professionele voorstellingen; een 20-tal amateurproducties en ongeveer 30 commerciële evenementen. Is een middelgroot theater met een capaciteit van 520 zitplaatsen. Tevens programmeert men in de kleine zaal van het Muzisch Centrum. (180 zitplaatsen)

3. Museum Schokland (voorheen onderdeel van de afdeling Culturele Zaken, gemeente Noordoostpolder) In 1995 is het voormalig eiland Schokland met omgeving geplaatst op de prestigieuze werelderfgoedlijst van UNESCO.
De vaste tentoonstelling geeft een beeld van de bewogen historie van het eiland Schokland én wat vooraf ging. Met regelmaat organiseert het museum exposities op het gebied van geologie, archeologie, historie en kunst. Daarnaast organiseert het museum publieksevenementen zoals de Scandinaviëmarkt, Werelderfgoedweekend en het museumweekend en klassieke concerten.

4. Kunstuitleen Emmeloord (voorheen onderdeel van de afdeling Culturele Zaken, gemeente Noordoostpolder) is gevestigd in het Muzisch Centrum en heeft een brede collectie kunst.

Zij hebben allen thans nog een eigen website:
www.cultuurbedrijfnop.nl
www.theater-voorhuys.nl
www.museumschokland.nl
www.kunstuitleenemmeloord.nl

Missie Cultuurbedrijf
Het Cultuurbedrijf Noordoostpolder is hét centrum voor kunst & cultuur binnen de gemeente en maakt op inspirerende en ondernemende wijze kunst & cultuur toegankelijk voor iedereen. Vanuit de overtuiging dat kunst & cultuur het leven verrijkt en bijdraagt aan een vitale en waardevolle samenleving.

Visie Cultuurbedrijf
Het Cultuurbedrijf is de inspirator voor kunst, cultuur en erfgoed in de gemeente Noordoostpolder. Het biedt professionele podia, een erfgoedgoedcentrum, actieve en receptieve kunsteducatie, exposities en een kunstuitleen. Voorts faciliteert en inspireert het Cultuurbedrijf de amateurkunstverenigingen en is dé lokale leverancier van cultuureducatie voor het basis- en voortgezet onderwijs.

Het bestuur van Cultuurbedrijf Noordoostpolder:
Marcel Jansen, directeur/bestuurder

Raad van Toezicht:
Dhr. J.H. Sweers, voorzitter
Dhr. J. Kempenaar, lid
Mevr. A. Weterings, lid
Mevr. L. Withaar, lid
Mevr. M.F.M. Rietveld, lid

Cultural Governance Code
De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Cultuurbedrijf Noordoostpolder onderschrijft de Governance Code Cultuur en zorgt ervoor dat haar statuten en reglementen er zoveel mogelijk mee overeenstemmen. Meer informatie over de Cultural Governance Code kun je vinden op cultuur-ondernemen.nl.

Dit is Cultuurbedrijf
Noordoostpolder