Cultuurbedrijf Noordoostpolder

Theater ’t Voorhuys Emmeloord is onderdeel van Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder. Een zelfstandige stichting met een culturele ANBI-status. Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder bestaat uit 4 onderdelen op 3 locaties: Cultuurbedrijf Noordoostpolder (het Centrum voor Amateurkunst en Cultuureducatie), Theater ’t Voorhuys, Museum Schokland en Kunstuitleen Emmeloord.

1. Cultuurbedrijf Noordoostpolder
Cultuurbedrijf Noordoostpolder (het voormalig Muzisch Centrum) is het Centrum voor Amateurkunst en Cultuureducatie in de Noordoostpolder. Circa 1200 leerlingen volgen wekelijks lessen muziek, beeldende kunst, drama en dans. Daarnaast verzorgt Cultuurbedrijf Noordoostpolder een breed kunstaanbod voor het primair en voortgezet onderwijs in de regio. Ga voor meer informatie naar muzischcentrum.nl.

2. Theater ’t Voorhuys
Theater ’t Voorhuys (voorheen een zelfstandige stichting) programmeert jaarlijks zo’n 80 professionele voorstellingen, een 20-tal amateurproducties en ongeveer 30 commerciële evenementen. Het is een middengroot theater met een capaciteit van 520 zitplaatsen.

3. Museum Schokland
In 1995 is het voormalig eiland Schokland met omgeving geplaatst op de prestigieuze werelderfgoedlijst van UNESCO. De vaste tentoonstelling geeft een beeld van de bewogen historie van het eiland Schokland én wat vooraf ging. Met regelmaat organiseert het museum exposities op het gebied van geologie, archeologie, historie en kunst. Daarnaast organiseert het museum publieksevenementen zoals de Scandinaviëmarkt, Werelderfgoedweekend, het museumweekend en klassieke concerten. Museum Schokland was voorheen onderdeel van de afdeling Culturele Zaken van Gemeente Noordoostpolder. Ga voor meer informatie naar museumschokland.nl.

4. Kunstuitleen Emmeloord
Kunstuitleen Emmeloord is gevestigd in Cultuurbedrijf Noordoostpolder en heeft een brede en gevarieerde collectie bestaande uit ruim 900 werken van gerenommeerde hedendaagse kunstenaars. Kunstuitleen Emmeloord organiseert, in samenwerking met Cultuurbedrijf Noordoostpolder, regelmatig exposities, lezingen, workshops en andere activiteiten. Ga voor meer informatie naar kunstuitleenemmeloord.nl.

Missie Cultuurbedrijf
Het Cultuurbedrijf Noordoostpolder is hét centrum voor kunst & cultuur binnen de gemeente en maakt op inspirerende en ondernemende wijze kunst & cultuur toegankelijk voor iedereen. Vanuit de overtuiging dat kunst & cultuur het leven verrijkt en bijdraagt aan een vitale en waardevolle samenleving.

Visie Cultuurbedrijf
Het Cultuurbedrijf is de inspirator voor kunst, cultuur en erfgoed in de gemeente Noordoostpolder. Het biedt professionele podia, een erfgoedgoedcentrum, actieve en receptieve kunsteducatie, exposities en een kunstuitleen. Voorts faciliteert en inspireert het Cultuurbedrijf de amateurkunstverenigingen en is dé lokale leverancier van cultuureducatie voor het basis- en voortgezet onderwijs.

Het bestuur van Cultuurbedrijf Noordoostpolder:
Marcel Jansen, directeur/bestuurder

Raad van Toezicht:
Dhr. J.H. Sweers, voorzitter
Dhr. J. Bos, lid
Mevr. A. Weterings, lid
Mevr. L. Withaar, lid
Mevr. M.F.M. Rietveld, lid

Cultural Governance Code
De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Cultuurbedrijf Noordoostpolder onderschrijft de Governance Code Cultuur en zorgt ervoor dat haar statuten en reglementen er zoveel mogelijk mee overeenstemmen. Meer informatie over de Cultural Governance Code kun je vinden op cultuur-ondernemen.nl.